Passie voor wegenbouw

Opdrachtgevers

Aannemers in Nederland

NA-Infrastructuur B.V. is voor veel kleine en middelgrote aannemers in Nederland een partner voor het (onder)aannemen van asfaltwerkzaamheden. Wij pakken de hele klus aan. Vanaf het asfaltfrezen, de puinbaan profileren, het asfalteren en aanbrengen van de belijning, NA-Infrastructuur B.V. voert het dagelijks uit. Ook voor losse onderdelen zoals alleen asfalt aanbrengen of frezen kunt u bij ons terecht.

Wilt u een offerte? Wij ontvangen graag een bestek met eventueel een nota van inlichtingen en de bestekstekeningen. Dan kunnen wij u snel een passende prijs bieden. Eventueel telefonisch binnen een paar uur.

Als hoofdaannemer zijn wij niet actief op de openbare markt. U komt ons dus niet tegen bij aanbestedingen.

Veehouders en agrarische bedrijven

Op agrarisch gebied brengt NA-Infrastructuur B.V. veelal erfverhardingen, sleufsilo’s en mestplaten aan. Agrarische ondernemingen hebben vaak te maken met zuurbelastende producten. Deze tasten het beton en de ondergrond aan. Hiervoor passen wij vloeistofdicht en zuurbestendig asfalt toe, zodat de gevolgen van het zuur beperkt blijven. Wij kunnen een officieel certificaat afgeven voor de vloeistofdichtheid.

Ook leveren wij schoon en teervrij freesasfalt.

Bedrijfsleven

Ook voor onderhoud aan de verharding kunt u bij NA-Infrastructuur B.V. terecht. Denk bijvoorbeeld aan het verhelpen van schade, uitbreidingen en regulier asfaltonderhoud. Dit kunnen wij zowel overdag als ’s nachts uitvoeren. Hierdoor brengen onze werkzaamheden zo weinig mogelijk overlast met zich mee.

Omdat asfaltwerkzaamheden altijd op maat zijn geven wij u graag advies. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Particulieren

Voor de particuliere sector voert NA-Infrastructuur B.V. ook asfaltwerkzaamheden uit, bijvoorbeeld het asfalteren van een oprijlaan, toegangsweg of parkeerplaats. Door uitgebreide mogelijkheden in kleur en soorten asfalt kunnen wij aan uw eisen voldoen. Ook voor particulieren maken wij graag een advies en offerte op maat.

Recreatieparken

Voor campings en recreatieparken biedt NA-Infrastructuur B.V. zowel asfalt en halfverhardingen zoals Gralux, Nobrecal en schoon freesasfalt aan.

Dit verwerken wij met onze asfaltmachine, waardoor direct de juiste verdichting en profiel kan worden bereikt.