ASFALT REPAREREN

HET REPAREREN VAN ASFALT

Wanneer er sprake is van een kleine asfaltschade is het niet altijd noodzakelijk om dit direct te vervangen. Als schade tijdig wordt vastgesteld zijn kleinschalige reparaties veelal voldoende om het wegdek weer veilig te maken voor de gebruiker. Het repareren van asfalt is een gespecialiseerd werk. De kwaliteit van de reparatie is dan ook van grote invloed op de uiteindelijke levensduur. Voor het repareren van asfalt biedt NA-Infra diverse oplossingen.

REPARATIE

Er zijn diverse mogelijkheden om beschadigd asfalt te herstellen. Er wordt vaak gedacht dat schade alleen te herstellen is door het te verwijderen maar dit hoeft zeker niet altijd. In vele gevallen zijn asfaltreparaties die kleinschalig van aard zijn een prima oplossing. Het voordeel hiervan is de beperkte overlast en de lage kosten. Asfaltreparaties kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd door middel van een hotbox. Door het tijdig laten uitvoeren van werkzaamheden kunnen grootschalige asfaltreparaties voorkomen worden of in vele gevallen met enkele jaren uitgesteld worden, dit alles zonder dat de asfaltkwaliteit eronder lijdt.

OFFERTE

Laat een bericht achter en we reageren binnen 48 uur.

SCHEUREN REPAREREN

Door weersinvloeden, zware belasting en strooizout kan slijtage aan het asfalt ontstaan in de vorm van gaten en scheuren. Om scheurdoorgroei te voorkomen is het van belang dat de scheuren tijdig worden gerepareerd. Deze reparatie wordt gedaan middels warme giet bitumen. De scheur wordt schoongemaakt en gevuld met dit bindmiddel. De bitumenvulling wordt daarna afgestrooid met fijne split zodat er vrijwel direct weer overheen gereden kan worden. Na dit proces is de levensduur van het asfalt verlengd en kan er weer veilig van het oppervlak gebruikt gemaakt worden.

VERZAKKING REPAREREN

Omdat asfalt in de loop van de jaren verouderd kan het afbrokkelen of verzakken. Verzakking wordt vaak veroorzaakt door een verslechterende ondergrond. Om te voorkomen dat een terrein in zijn geheel moet worden opgeknapt is het belangrijk dat asfaltreparaties tijdig worden uitgevoerd. Bij verzakking, waterplassen of oneffenheden is het niet altijd nodig om een geheel nieuwe asfaltlaag aan te brengen. Een reparatie hiervan wordt vaak gedaan door een deel van het oppervlak te frezen. 

NA-Infra Hotbox Asfaltreparatie Calamiteiten
NA-Infra Hotbox Asfaltreparatie Calamiteiten
NA-Infra Hotbox Asfaltreparatie Calamiteiten

TYPEN SCHADES GESCHIKT VOOR REPARATIE

  • Scheurvorming
  • Schrale oppervlakten (sealen)
  • Gaten in de weg (uitvullen)
  • Waterplassen
  • Verzakking
  • Spoorvorming
  • Kabelsleuven
  • Mechanische schade

KOUDASFALT VOOR NOODREPARATIES

De vorstperiode zorgt ervoor dat er soms gaten in het asfalt ontstaan. Deze gaten kunnen gevaarlijk zijn en daarom is het van belang dat deze schade tijdig wordt gerepareerd. Een snelle maar tijdelijke oplossing hiervoor is koudasfalt. Middels deze spoedreparatie worden de gaten snel gedicht en is direct gevaar en hinder afgedaan. Koudasfalt wordt handmatig aangebracht en wordt middels een trilplaat verdicht voor de optimale verdichting. Uiteindelijk zullen gaten of scheuren weer terugkomen en dus is een definitieve reparatie onvermijdbaar.
BEL ONS